Tuesday, February 26, 2008

၀ါက် ဖြဲ႕စည္းပံု

ပထမဦးဆုံး စတင္ေဆြးေႏြးလုိတာကေတာ႔ အဂၤလိပ္စာရဲ႔ အေျခခံအက်ဆုံးျဖစ္တဲ႔ Eight Parts of Speech ကုိ ေဆြးေႏြးလုိပါတယ္. ျမန္မာသဒၵါမွာေတာ႔ ၀ါစက (၈) မ်ိဳးလုိ႔ ေခၚပါတယ္ခင္ဗ်ာ. အဲဒါေတြကေတာ႔

1. Noun (နာမ္)
2. Pronoun (နာမ္စား)
3. Verb (ၾကိယာ)
4. Adverb (ၾကိယာ၀ိေသသန)
5. Adjectives (နာမ၀ိေသသန)
6. Preposition (ေရွ႔ေဆာင္ပုဒ္ (၀ါ) ၀ိဘတ္) (ေနရာေရွ႕ဆက္မ်ား)
7. Conjunction (စကားဆက္ (၀ါ) သမၺႏၶ)
8. Interjection (အာေမဍိတ္)

စသည္တုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္.

အဲဒီ႔ ၀ါစက ရွစ္မ်ိဳးကုိ အသုံးျပဳျပီးေတာ႔ ၀ါက်မ်ားကုိ တည္ေဆာက္ထားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ. ဒီ ၀ါစကရွစ္မ်ိဳးကုိ ကၽြမ္းက်င္ပုိင္ႏုိင္စြာ တတ္ေျမာက္ရင္ေတာ႔ English Grammar ကုိ ပိုိင္ႏုိင္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ဖုိ႔ ရာခုိင္ႏႈန္းအမ်ားၾကီး ရွိသြားပါျပီလုိ႕ ဦးဦးကထိက က ေျပာပါတယ္။

အခု ဆရာမ မယ္လိုဒီေမာင္ကေနျပီးေတာ႕ ဒီ၀ါစဂၤ ၈မ်ိဳးကို အေျခခံ ဘယ္လို ထားသိုေရးသားရမလဲဆိုတာ ဆက္လက္ ေျပာျပခ်င္တာပါ။
English မွာ sentence construction (၀ါက် ဖြဲ႕စည္းပံု) မွာ ႏွစ္မ်ိဳး အရင္ ခြဲျခားလိုပါတယ္။ အဲဒါကေတာ႕
Simple sentence (ရိုးရွင္းလြယ္ကူေသာ ၀ါက်) ႏွင္႕ Complex sentence (ေထြျပားေသာရႈပ္ေထြးေသာ ၀ါက်) လုိ႕ပဲ ျမင္ၾကည္႕ခ်င္ပါတယ္။

Simple sentence Construction အေနနဲ႕ဆိုရင္ S+V+O(PTMR) ဆိုျပီး အလြယ္မွတ္ၾကပါစို႕။
ဒီေနရာမွာ S ဆိုတာ Subject (ျပဳလုပ္သူ) ကိုေျပာတာပါ။
V ကေတာ႕ Verb(ျပဳျခင္း၊လုပ္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ၾကိယာ) ကိုဆိုလုိျပီးေတာ႕ O ကေတာ႕ Object(အျပဳခံရသူ) ျဖစ္ပါတယ္။ PTMR ကေတာ႕ ၾကိယာ၀ိေသသန (Adverbs မ်ားျဖစ္ၾကတဲ႕ place, time, manner, reason) ေနရာ၊ အခ်ိန္၊ အျပဳအမူနဲ႕ အေၾကာင္းျပခ်က္တို႕ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေတာ႕ က်မဆိုလိုခ်င္တာက ရိုးရွင္းေသာ၀ါက်တစ္ေၾကာင္းဖြဲ႕စည္းဖို႕ ဒီအစီအစဥ္ကို အလြတ္မွတ္သားေစခ်င္ပါတယ္။ ျမန္မာသဒၵါလိုဆုိရင္ ကတၱား+ၾကိယာ+ကံပုဒ္ ႏွင္႕ ၾကိယာ၀ိေသသန တို႕ ဆိုတဲ႕ အတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။
နမူနာေလးေတြ ေရးၾကည္႕မယ္ဆုိရင္..

I drink coffee daily. Where as I = S; drink= V; coffee= O and daily = T

Mg Mg held Birthday Party at Park Royal Hotel Last Night. Where as Mg Mg= S; held= V; Birthday Party=O; at Park Royal Hotel=P and Last Night=T

တကယ္လို႕ ဥာဏ္ကြန္႕ျမဴးမယ္ဆိုရင္ Happily ဆိုျပီး အျပဳအမူ Manner ကို သူ႕ေနရာ အလုိက္ ေနာက္ဆံုးမွာ ထည္႕သံုးလို႕ ရပါတယ္။ (မွတ္ခ်က္၊။ အကယ္၍ Last Night ဆိုတဲ႕ အခ်ိန္ကို ေရွ႕ဆံုးမွာ ေကာ္မာခံျပီးေရးမယ္ဆိုလဲ ဦးစားေပးေရးတဲ႕အေနနဲ႕ ေရးလို႕ရပါတယ္။ ဒီလုိျခြင္းခ်က္ေတြကိုေတာ႕ ေနာက္မွ ဆက္ေျပာပါရေစ)

ဒါဆိုရင္ ခုလို simple sentence ေလးေတြကို ၁၀ေၾကာင္းေလာက္ စိတ္ကူးထဲမွာျဖစ္ျဖစ္ စာရြက္ေပၚမွာျဖစ္ျဖစ္ စမ္းေတြးေရးၾကပါဦးလို႕ အရင္ တိုက္တြန္းလုိက္ပါတယ္။

ေနာက္ရက္မ်ားမွ ဆက္လက္ျပီး Simple sentence ရဲ႕ တျခားမတူညီမႈေလးကို ဆက္ေရးပါမယ္ေနာ္။

Sunday, February 24, 2008

Names of Seafood

ကမာ - oyster
ကႏုကမာ - scallops
ကကတစ္ -
ကကူရံ(ငါးလက္ခြာ) - giant sea perch; Bectic
ကဘီလူး - king fish; tasselfish
ကသပိုး - bluespot grey mullet
ကင္းမြန္ - bar-eyed goby
ကဏန္း - squid
ကဏန္းလက္မ - crab
ေက်ာက္ပုဇြန္ -crab claw
ေက်ာ္စံေကး - lobster
ခံုးေကာင္ - small frog
ခံုးတစ္ၿခမ္း - clam
ခရု - abalone
ငါးက်ည္း - winkle
ငါးက်ည္းေၿခာက္ - sccobranch catfish; scorpion cat fish
ငါးၾကင္း - smoked sccobranch catfish
ငါးကြမ္းရွပ္ - mrigal
ငါးခူ - thunnus tonggol
ငါးေခြးလွ်ာ - catfish
ငါးခံုးမ - tongue sole
ငါးစင္ရိုင္း - barb
ငါးဇင္းၿပား - striped dwarf cat fish
ငါးတန္ - bigeye ilisha
ငါးတီး - striped catfish
ငါးတံခြန္ - false trevally
ငါးေထြ - largehead hairtail
ငါးႏုသန္း - whisker sheatfish; silvery catfish
ငါးႏွပ္ - bummalo
ငါးနီတူ - commerson's anchovy
ငါးပေနာ္ - Great snake-head fish
ငါးပါးနီ - humpback red snapper
ငါးပုဏ္ဏား - mango fish
ငါးပုတ္သင္ - soldier croaker
ငါးေၿပမ - climbing perch
ငါးေဖာင္ရိုး - Garfish
ငါးေဖာင္ရိုးေၿခာက္ - dried garfish
ငါးဖန္းမ - carplet
ငါးဖယ္ - featherback
ငါးဖယ္ေအာင္း - smelt; siamese river abramine
ငါးဘဲၿဖဴ - longfin mogarra
ငါးဘတ္ - great white sheatfish
ငါးေမြထိုး - spotted spingeel
ငါးမုတ္ၿဖဴ - silver pomfret
ငါးမုတ္မည္း - black pomfret
ငါးမန္း - shark
ငါးမန္းေတာင္ - shark's fin
ငါးမ်က္ဆန္နီ - red-eyed hudgeon
ငါးၿမင္း - mekong giant catfish
ငါးၿမင္းရင္း - large barbuleless catfish
ငါးၿမစ္ခ်င္း - rohu
ငါးရံ႔ - striped snakehead
ငါးရွဥ္႔ - eel
ငါးေရႊ - yellow pike-conger
ငါးလင္ပန္း - long-finned eel; level finned eel
ငါးသလဲထိုး - loach
ငါးသေလာက္ - hilsa
ငါးသေလာက္ေယာက္ဖ - toli shad
ငါးသေလာက္ဥ - hilsa roe
ငါးသံခ်ိတ္ - dwarf catfish
ငါးသိုင္း - rohita carp
ငါးသိုင္းေခါင္းပြ - catla
ငါးအုပ္ဖား(ငါးၿမင္းအုပ္ဖား) - fat-headed catfish
ပုဇြန္က်ား - tiger prawn
ပုဇြန္ေက်ာ႔ - medium-sized prawn
ပုဇြန္ခ်ဥ္ - pickled shrimps
ပုဇြန္ဆိတ္ - shrimp

လုလုမီးဖုိေခ်ာင္က မလာတာ လို႕ ထင္မိတာပဲ။ (ေမ႕ေနပီ ဘယ္ကလဲဆိုတာ)

Saturday, February 16, 2008

သိုးကေလ (Poem of Bagan Period) ျမန္မာ+အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္

၁။ သိုးကေလ၊ ပုပၸားနတ္ေတာင္၊

အေခါင္ျမင့္ဖ်ား၊ စံုေတာျပား၌၊

နံ႔ရွားၾကိဳင္လြင့္၊ ခါတန္ပြင့္သည္၊

ေရႊႏွင့္ယိုးမွား ပန္းစကား။

  1. Oh Nat-spirit with the headdress of Tho-saung

In the thicket of dense forest on the summit of lofty Mt.Popa

Are the fragrant Champac flowers which bloom seasonally.

And their colour can be mistaken for gold.

၂။ သိုးကေလ၊ စကားပြင့္ႏွင့္၊

ႏိႈင္းတင့္ႏိုးသည္၊ ရဲမ်ိဳးသမီး၊

ေမာင္ၾကီးႏွမ၊ ညက္လွျပာစင္၊

မယ့္သည္ပင္သည္ ခရီးသား။

  1. Oh Nat-spirit with the headdress of Tho-saung

She was the daughter of the brave man

Her beauty could be compared to the Champac flower.

She was brought up under the care of the good brother.

She had a lover kept in the heart of her heart.

He was not with her. He was a serviceman away on a journey.

၃။ သိုးကေလ၊ ျမိတ္လြတ္စုလည္း၊

အငယ္တည္းက၊ ကြ်မ္း၀င္ၾကသည္၊

ေမြးဖတူရင္း၊ မ်ိဳးသည္မင္းႏွင့္၊

ခ်စ္ျခင္းစုရံုး၊ သက္ထက္ဆံုးသည္၊ ႏွလံုးမျခား ေစာင့္တရား။

  1. Oh Nat-spirit with the headdressof Tho-saung

Since childhood while she still wore

Myeiklutsu hair knot on her head

The twain were fond of each other

He was a nephew of her father

He was thus related to her

The twain were united by attachment

till the end of their lives

They kept their mutual faith.

၄။ ေဆြမိမင္း၊ မ်က္သုတ္နီစင္၊

ရထည္းဖ်င္ႏွင့္၊ က်ိဳင္းစဥ္ျမ၀ါ၊

မတ္ၾကီးလ်ာကို၊ မယ္သာၾကိဳက္မိ တုမရွိ။

  1. Her relative lover wore a red towel

And a fine Lenin jacket

He was strong, handsome and manly,

He was a knight-designate

She loved him so much

Her love for him was beyond measure.

(Anonymous, Bagan Period)

Notes

This Linka (လကၤာ), the simplest form of Myanmar verse which has exact meter, rhyme and rhythm, was a sort of ode to the Nat-spirit of Mt.Popa composed by an unknown poet.

The content of this Linka suggests the tragic story of a mighty Blacksmith Tint De (ပန္းပဲေမာင္တင့္တယ္) and his cousin sister both of whome met violent death and were believed to have become Nat-spirits dwelling on Mt.Popa till today.

(from An Outline History of Myanmar Literature by Dr. Khin Maung Nyunt, p 11-12)

(ကိုဘေကာင္း ကမကထျပဳတဲ့ Burmafication မွာလည္း တင္ထားပါတယ္။ အဲဒီမွာ ေရွးေခတ္ေဟာင္းကဗ်ာ၊ လကၤာ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ေတြကို က်ေနာ္ဆက္တင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။)

Posted by mm thinker