Friday, November 30, 2007

အဓိပၸာယ္ မတူေသာ စကားလုံးမ်ား-၁

စကားလုံးတစ္လုံးမွာ အဓိပၸာယ္ေတြ အမ်ားၾကီး ရွွိႏိုင္တယ္ဆုိတာ သိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေသေသခ်ာခ်ာ မေလ့လာမိၾကပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ တစ္ခါတေလ သတင္းစာေတြ၊၀တၳဳေတြ ဖတ္ရင္ ကိုယ္သိတဲ့ စကားလုံးေတြနဲ ့ေရးထားေပမယ့္လည္း သေဘာမေပါက္တာ၊ နားမလည္တာ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ online Cambridge Advanced Learner's Dictionary ကေန ရင္းႏွီးျပီးသား စကားလုံးေတြ ထဲမွ အဓိပၸာယ္ေတြ အမ်ားၾကီးရွိတဲ့ စကားလုံး အခ်ဳိ ့ကို ထုတ္ႏုတ္တင္ဆက္သြားဖုိ ့စိတ္ကူးထားပါတယ္။

ေ၀ဖန္အၾကံေပးမွဳမ်ားကို bamarpyithu@gmail.com သို ့ေပးပို ့ႏိုင္ပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဗမာျပည္သူ

ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ carry အေၾကာင္းကို တင္ဆက္ထားပါတယ္။ တစ္လုံးထဲရဲ ့ အဓိပၸာယ္ ေတြပါ။ အတြဲလုိက္အဓိပၸာယ္ ေတြ က်န္ပါေသးတယ္။ ေနာက္တစ္ပတ္မွ ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။

1) carry (TRANSPORT) သယ္ေဆာင္သည္

Eg.Would you like me to carry your bag for you?

(ခင္ဗ်ားရဲ ့အိတ္ကို ကြ်န္ေတာ္ သယ္ေပးရမလား။)

2) carry (HAVE WITH YOU) ပါရွိသည္

Eg. Police officers in Britain do not usually carry guns.

(အဂၤလန္ရဲေတြမွာ ေသနတ္ပါေလ့ မရွိပါဘူး။)

3) carry (SPREAD) ပ်ံ ့ႏွံ ့သည္

Eg. Malaria is a disease carried by mosquitoes.

(ငွက္ဖ်ားေရာဂါဆိုတာ ျခင္ေၾကာင့္ ပ်ံ ့ႏွံ ့ေသာေရာဂါျဖစ္တယ္။)

4) carry (HAVE) (အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု အျဖစ္) ပါရွိသည္

Eg. Our cars carry a twelve-month guarantee.

(ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ရဲ ့ကားေတြမွာ တစ္ႏွစ္အာမခံ ပါရွိပါတယ္။)

5) carry (SUPPORT WEIGHT) ေထာက္ကန္ေပးသည္

Eg. The weight of the cathedral roof is carried by two rows of pillars.

(ဒီဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းၾကီး ေခါင္မုိးရဲ့ အေလးခ်ိန္ကို တုိင္ၾကီးႏွစ္ခုက ေထာက္ကန္ေပးထားတယ္။)

6) carry (KEEP IN OPERATION) ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္

Eg. We can no longer afford to carry people who don't work as hard as they should.

(ကြ်န္ေတာ္တုိ ့အေနနဲ ့ ကိုယ္က်ိဳးစားသင့္သေလာက္ မက်ိဳးစားတဲ့ သူေတြနဲ ့ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ ့ မတတ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။)

7) carry (WIN) အားေပးမွဳ၊ ေထာက္ခံမွဳ၊ နားလည္မွဳ ရသည္

Eg. The management's plans to reorganize the company won't succeed unless they can carry the workforce with them.

(ဒီ ကန္ပနီ ကို ျပန္လည္ျပီး ဖြဲ ့စည္းဖုိ ့ဆုိတာကေတာ့ ၀န္ထမ္းေတြရဲ့ ေထာက္ခံမွဳမရင္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါဘူး။)

8) carry (APPROVE) (ဆႏၵမဲေပးမွဳတြင္) ေထာက္ခံမွဳရသည္

Eg. The proposal was carried by 210 votes to 160.

(ဒီအဆိုတင္သြင္းမွဳဟာ ၂၁၀မဲမွာ ၁၆၀မဲျဖင့္ ေထာက္ခံမွဳရခဲ့ပါတယ္။)

9) carry (BROADCAST) (သတင္းစာ၊ေရဒီယို၊တီဗြီ တို ့တြင္) သတင္းပါ၀င္သည္

Eg. This morning's newspapers all carry the same story on their front page.

(ဒီေန ့မနက္သတင္းစာေတြမွာ သတင္းတစ္ပုဒ္ထဲကိုပဲ မ်က္ႏွာဖုံးသတင္း အျဖစ္ တင္ထားတယ္။)

10)carry (REACH) ေရာက္ရွိ၊ သြားသည္

Eg. The sound of the explosion carried for miles

(ေပါက္ကြဲသံဟာ မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာအထိေရာက္ရွိသြားသည္။ )

11)carry (DEVELOP) ဖြံ ့ျဖိဳးတုိးတက္၊ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သည္

Eg We must end here, but we can carry today's discussion forward at our next meeting.

(ကြ်န္ေတာ္တုိ ့အခု ဒီမွာရပ္မယ္၊ ဒါေပမယ့္ မနက္ျဖန္ အစည္းအေ၀းက်ရင္ ဆက္လက္ျပီး ေဆြးေႏြးႏိုင္တယ္။)

12)carry (MATHEMATICS) (သခ်ာၤေပါင္းျခင္းတြင္) ေရွ ့တစ္တုိးသည္

13)carry (BE PREGNANT WITH) ကိုယ္၀န္ လြယ္ထား၊ ရွိသည္

Eg. It was quite a shock to learn that she was carrying twins.

(သူမ အမႊာေလး ကုိယ္၀န္လြယ္ထားတယ္ဆုိတာ သိလုိက္ရတာ ေတာ္ေတာ္တုန္လွဳပ္သြားသည္။ )

14)carry yourself (MOVE BODY) ခႏၶာကိုယ္ကို လွဳပ္ရွားသည္

Eg. You can tell she's a dancer from the way that she carries herself.

(သူမဟာ dancer (ကေခ်သည္၊ မင္းသမီး) ဆိုတာ သူ ့ခႏၶာကုိယ္လွဳပ္ရွားပုံကို ၾကည့္ျပီး ေျပာႏိုင္တယ္။)

15)cash and carry (ပြဲရုံကဲ့သို ့) လက္ကားေရာင္းသည့္ဆိုင္

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္No comments: