Thursday, December 6, 2007

Emotion - စိတ္ခံစားမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေသာ စကားလံုးမ်ား (၁)

က်ေနာ္တို႔ ဘာသာစကား တစ္ခုကို ေလ့လာတဲ့ေနရာမွာ လံုး၀ကုိ မသိမျဖစ္ အေရးပါၿပီး လ်စ္လ်ဴ႐ႈလို႔ မရတဲ့ အရာတစ္ခုကေတာ့ ေ၀ါဟာရပါ။ စကားလံုးသိမွ စာေၾကာင္း ဖြဲ႕စည္းလို႔ ရမယ္ေလ။ ပထမဆံုး အဆင့္အေနနဲ႔ စကားလံုး မသိလို႔ ဘယ္လိုမွ မရပါဘူး။ စကားလံုးကုိ သိၿပီ ဆုိမွ စာေၾကာင္းကုိ ဖြဲ႕စည္းဖို႔ စ ႀကိဳးပမ္းရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စကားလံုးေလး သိ႐ံုေလာက္နဲ႔လည္း ဘာမွေတာ့ လုပ္လို႔ မရေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ စကားလံုးမွ မသိရင္ေတာ့ ဘာမွ ဆက္လုပ္လို႔ မရေတာ့ဘူးေပါ႔။ က်ေနာ္တို႔ ကံေကာင္းတာက ဘာသာစကား တစ္ခုမွာ စာလံုးေပါင္း ၃၀၀၀ သိလွ်င္ျဖင့္ အဲဒီ ဘာသာစကားကုိ ေကာင္းေကာင္း အသံုးခ်ႏိုင္ၿပီလို႔ သိပၸံပညာရွင္ေတြက ေလ့လာ ေတြ႕ရွိထားပါတယ္။

တနယ္တေက်းမွာ အဂၤလိပ္လို ေျပာၾက ဆိုၾကၿပီ ဆိုရင္ က်ေနာ့္ အေနနဲ႔ အျမဲ အခက္ေတြ႕တဲ့ အရာကေတာ့ စကားလံုး ရွာမရျခင္းပါ။ စီးပြားေရး စကားေျပာမယ္ဆိုရင္ သိပ္မခက္လွပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ခင္မင္ဖုိ႔ ေရာက္တက္ရာရာေတြ ေလွ်ာက္ေျပာေတာ့မယ္ ဆိုရင္ျဖင့္ ဒုကၡ စေရာက္ပါတယ္။ သူအေၾကာင္း ကိုယ့္အေၾကာင္း ေျပာၾကမယ္။ သူ႔ခံစားခ်က္ ကိုယ့္ခံစားခ်က္ ေျပာၾကမယ္။ သူ႔အႀကိဳက္ ကိုယ့္အႀကိဳက္ ေျပာၾကတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ က်ေနာ္ ျမန္မာလို စကားတစ္ခြန္း ေျပာၾကည့္မယ္။ အဲဒါကို အဂၤလိပ္လို ဘာသာ ျပန္ၾကည့္ပါလား။ `က်ေနာ့္ နားထဲကုိ စူးခနဲ အသံတစ္ခု ၾကားလုိက္ရင္ျဖင့္ စိတ္ထဲက ဒိန္းခနဲ ျဖစ္သြားၿပီး မ်က္ႏွာကို ပူထူလို႔ ဘယ္လုိ ေနရမွန္းေတာင္ မသိဘူး။´ ကဲ ဒီစာေၾကာင္းမွာ ခံစားခ်က္ေတြ ပါတယ္။ ျဖစ္ရပ္ေတြ ပါတယ္။ အျပဳအမူေတြ ပါတယ္။ ျမည္သံစြဲ အလကၤာေတြ ပါတယ္။ အဲဒီထက္ မလွေတာင္ အဲဒီလုိ စကားလွေအာင္ က်ေနာ္တုိ႔ ဘယ္လုိ ေျပာၾကမလဲ။ စဥ္းစားၾကည့္ပါဦး။ က်ေနာ္ ေျပာတတ္လို႔ လိုက္ေမးေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္လည္း ေလ့လာတုန္းပါ။

က်ေနာ္ စုေဆာင္းထားတဲ့ ေ၀ါဟာရ တခ်ိဳ႕ကို ေ၀မွ် ခ်င္ပါတယ္။ ပထမဆံုး အေနနဲ႔ က်ေနာ္ စုစည္း တင္ျပေပးခ်င္တာက စိတ္ခံစားခ်က္ေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ နာမ္ေတြ၊ ႀကိယာေတြနဲ႔ နာမ၀ိေသသနေတြပါ။ ဒီစကားလံုးေတြရဲ႕ ျမန္မာလို အဓိပၸါယ္ရယ္၊ ေနာက္ အဂၤလိပ္လို အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ရယ္၊ သူတို႔ကို ထည့္သံုးထားတဲ့ ဥပမာ တခ်ိဳ႕ရယ္ကုိ တစ္စုတစ္စည္းတည္း တင္ျပ ေပးလုိက္ပါတယ္။ လက္ေတြ႕ အသံုး၀င္လို႔ အသံုးခ် ႏိုင္ပါေစလို႔ .....

NOUNS နာမ္ အေနနဲ႔ စုစုေပါင္း အလံုး (၆၀) ရွိပါတယ္။

1. affection - fond attachment, devotion, or love.
ခ်စ္ခင္မႈ။ ခင္တြယ္မႈ။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ။ အခ်စ္။

the affection of a parent for an only child.
He felt great affection for his sister.
The old king was held in great affection.
She had a deep affection for the countryside.
I tried to win her affection(s).

2. aggravation - making an illness or a bad or unpleasant situation worse; annoying sb, especially deliberately.
ပိုမို ဆိုး၀ါးေစရန္ ဖန္တီးမႈ။ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း။

on aggravation of the problem
The drug may cause an aggravation of the condition.
I don't need all this aggravation at work.

3. amusement - the feeling that you have when sth is funny or amusing, or it entertains you.
ရယ္ခ်င္စိတ္။ ရယ္ရျခင္း။

She could not hide her amusement at the way he was dancing.
She could not disguise her amusement at his mistake.
To my great amusement his false beard fell off.

4. anger - the strong feeling that you have when sth has happened that you think is bad and unfair.
ေဒါသ။

He was filled with anger and resentment at the way he had been tricked.
His voice shook/ trembled with anger.
She sensed my growing anger.
It was said in a moment of anger.
He was filled with anger at the way he had been treated.
Jan slammed her fist on the desk in anger.
the growing anger and frustration of young unemployed people.

5. anguish - severe pain, mental suffering or unhappiness
မခ်ိတင္ကဲ ေ၀ဒနာ။

He groaned in anguish.
Tears of anguish filled her eyes.
Behind all the crowning there is a terrible sense of anguish.

6. annoyance - the feeling of being slightly angry.
မခံမရပ္ႏုိင္ ျဖစ္ျခင္း။

a look of annoyance.
much to our annoyance.
He could not conceal his annoyance at being interrupted.
Much to our annoyance, they decided not to come after all.
She stamped her foot in annoyance.

7. anxiety - the state of being nervous worried that sth bad is going to happen; a worry or fear about sth; a strong feeling of wanting to do sth or of wanting sth to happen.
စုိးေၾကာက္စိတ္။ စုိးရိမ္ေသာက။ စိတ္ေစာေနမႈ။

Some hospital patients experience high level of anxiety.
sleepless nights due to anxiety and depression.
If you're worried about your health, share your anxieties with your doctor.
We waited for news with a growing sense of anxiety.
The candidate's anxiety to win the vote.
the people's anxiety for the war to end

8. awe - feeling of respect and slight fear; feelings of being very impressed by sth/sb
အံ့ၾသျခင္း။ ေလးစားျခင္း။ ခန္႔ညားျခင္း။

He speaks of her with awe.
'It's magnificent,' she whispered in awe.
Her first view of the pyramids filled her with awe.
My brother was much older and cleverer than me so I always held him in awe.
I was/ lived/ stood in awe of my father until I was at least fifteen.

9. belligerence - a natural disposition to be hostile; aggressiveness.
ရန္လိုျခင္း (စစ္မက္ျဖစ္ပြားရန္)။

10. bitterness - feeling of very fierce and unpleasant, with a lot of anger and hatred invloved.
ခါးသီးမႈ။ နာက်ည္းမႈ။ အမ်က္ေျခာင္းေျခာင္း ထြက္ျခင္း။ ခါးခါးသီးသီး မုန္းျခင္း။

The pay cut caused bitterness and resentment among the staff.

11. bliss - extreme happiness; joy.
အတိသုခ။ ခ်မ္းေျမ့ေပ်ာ္ရြင္မႈ။

married/ wedded/ domestic bliss.
a life of bliss.
What bliss! I don't have to go to work today.
My idea of bliss is a month in the Bahamas

12. boredom - the state of being bored; the quality of being very boring.
ၿငီးေငြ႕ျခင္း။

a look of boredom on her face.
I started eat too much out of sheer boredom.
Televison helps to relieve the boredom of the long winter evenings.

13. bravery - a quality of spirit that enables you to face danger or pain without showing fear.
ရဲစြမ္းသတၱိ။

an award for outstanding bravery.
a medal for bravery in battle.

14. cheer - an atmosphere of happiness.
ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း။

Christmas should be a time of good cheer.
New year is a time of good cheer in the company of family and friends.

15. courage - the ability to do sth dangerous, or to face pain or opposition, without showing fear.
သတၱိ။

He showed great courage and determination in battle.
I haven't yet plucked up the courage to ask her.
courage in the face of danger.
She didn't have the courage to refuse.

1 comment:

mindful said...

အလြန္ေကာင္းတဲ့ အခန္းကဏၱတခုပါဘဲ။
ဘေလာက္ဂါ တင္ျပသလို ျမန္မာ့ခံစားခ်က္အခ်ိဳ ့ကို
နီးစပ္သလို အဂၤလိပ္ေ၀ါဟာရမ်ား ရွာေဖြျပီး ဆက္လက္တင္ျပေပးနုိင္ရင္ ေကာင္းမွာပါ။
တခ်ိဳ ့ျမန္မာလို ေျပာခ်င္တာကုိ အဂၤလိပ္လို တိုက္ရိုက္ဘာသာျပန္လို ့မရတာေတြလည္းရွိပါတယ္။ အဲဒါကိုလည္း ရွာေဖြျပီး တင္ျပေပးနိုင္ရင္အက်ိဳးရွိၽမွာပါ။
မည္သူမဆိုေပါ့။ တတ္ကြ်မ္းသူမ်ားက ပါ၀င္ျဖည့္ဆည္း လိုက္ရင္ ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ အထူးအက်ိဳးရွိစရာျဖစ္မွာပါ။